Toto je starší verze dokumentu!


Hesla na Hostel IdP


Hostel IdP klade na hesla následující požadavky:

  • minimální délka hesla 8 znaků
  • heslo musí obsahovat alespoň dvě skupiny znaků
  • heslo nesmí obsahovat diakritiku (znaky nad ascii hodnotu 127)
  • heslo nesmí obsahovat uživatelské jméno, jméno ani příjmení
  • jednou použité heslo nelze použít znovu
  • povinná změna hesla každých 395 dnů

Rozlišované skupiny znaků:

  • čísla 0-9
  • malá písmena a-z
  • velká písmena A-Z
  • speciální znaky ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:'“<,.>/\? a mezera


Heslo Hostel IdP neukládejte do paměti prohlížeče. Nepřihlašujte se k Hostel IdP z cizích počítačů. Nikdy se nepřihlašujte, pokud prohlížeč hlásí jakýkoli problém s certifikátem serveru.

Pokud má uživatel identitu v kerberos realmech META a EINFRA, je heslo udržováno synchronní s KDC obsluhujícími tyto realmy.

CESNET eduID.cz MetaCentrum
 
 
Poslední úprava: 2012/01/24 12:14