Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cs:tech:index.html [2016/06/22 09:47]
semik@cesnet.cz
cs:tech:index.html [2020/07/29 12:35] (current)
semik@cesnet.cz
Line 1: Line 1:
====== Pro správce služeb využívajících eduID.cz Hostel autentizaci ====== ====== Pro správce služeb využívajících eduID.cz Hostel autentizaci ======
 +
 +<html><p style="background-color:#e77777;padding:2em;" align="center">Na konci roku 2020 dojde k <a href="https://hostel.eduid.cz/cs/ukonceni-provozu.html">ukončení provozu eduID.cz Hostelu</a>.</p></html>
**eduID.cz Hostel** IdP není zatím zapojen do federace eduID.cz. Náš plán je ho do federace zapojit co nejdříve, ale v současnosti to není možné. Problém je, že SP fungující v rámci eduID.cz očekávájí určitou úroveň ověření uživatele, a ta není u Hostelu splněna. **eduID.cz Hostel** IdP není zatím zapojen do federace eduID.cz. Náš plán je ho do federace zapojit co nejdříve, ale v současnosti to není možné. Problém je, že SP fungující v rámci eduID.cz očekávájí určitou úroveň ověření uživatele, a ta není u Hostelu splněna.
CESNET eduID.cz MetaCentrum
 
 
Last modified: 2016/06/22 09:47