Propojení identity

Na konci roku 2020 dojde k ukončení provozu eduID.cz Hostelu.

English and possibly more accurate documentation on other site.

Pokud jste si před rokem nebo dříve založili účet u Hostel IdP a dnes Vaše organizace provozuje vlastní IdP, můžete být v situaci, že ke starším službám musíte přistupovat účtem z Hostel IdP a k novým pomocí účtu na IdP Vaší organizace. Také se může stát, že pracujete pro více než jednu organizaci zapojenou v eduID.cz. Může být žádoucí udržovat různé identity, ale může to být také matoucí a nepohodlné.

Obrázek znázorňuje situaci uživatele, který má účet u tří různých IdP. Z pohledu poskytovatele služby kostka se jedná o tři různé uživatele, takže musí zajistit, že žádný z účtů neuvidí na nastavení a další parametry služby kostka; nikdo pochopitelně nechce, aby mu někdo cizí měnil jeho data a podobně. Vědět, kterým účtem se ke které službě připojit, uživatele většinou obtěžuje, je tedy potřeba nějak službám říci, že se jedná o tři různé účty téhož člověka. Tato funkce je jednou z mnoha služeb, kterou poskytuje systém Perun.

Postoupí-li uživatel proces sloučení identit (viz níže) a současně služba kostka umožňuje použití sloučené identity z Peruna, bude uživatel identifikován jako jediná osoba bez ohledu na to, jakou identitu k přihlášení použije. Perun v podstatě vytvoří stínovou identitu, kterou služba kostka může snadno využívat pro ukládání nastavení a podobně.

Proces propojení identit

Chcete-li si k jedné identitě, kterou zná Perun, přidat další identitu, navštivte tuto stránku. Proces bude vypadat obdobně:

Přihlašte se pomocí idenitity, kterou Perun už zná.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí stránka s informací o identitě, kterou se uživatel přihlásil.

Klikněte na tlačítko s logem eduID.cz a Hostelu a přihlašte se pomocí druhé identity (v tomto případě identity z Hostelu).

Na poslední obrazovce Perun informuje, které všechny identity u uživatele zná.

Služby podporující spojené identity

CESNET eduID.cz MetaCentrum
 
 
Poslední úprava: 2020/07/29 12:34