Ověření identity

Na konci roku 2020 dojde k ukončení provozu eduID.cz Hostelu.

Procedura ověření identity slouží k ověření osobních údajů žadatele a pro ověření jeho vazby k organizaci a elektronické identitě registrované v Hostel IdP.

Pro ověření identity žadatele se používá státem vydaný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. Při ověřování identity jsou ověřovány a evidovány tyto údaje:

  • jméno
  • příjmení

Dále se ověřuje doklad o příslušnosti k organizaci. Použijte výhradně dokument vygenerovaný na HostelIdP. Dokument bude vygenerován po přihlášení a vyplnění údajů, tento si pak nechte ve své organizaci potvrdit.

Schůzku s registračním úředníkem si domluvte emailem na adrese recepce@hostel.eduid.cz, schůzku je možné si domluvit v Praze, v Brně a v Plzni.

Ověření identity pomocí ověřeného podpisu

logo.jpg Nově mají uživatelé Hostel IdP k dispozici možnost využít ověření identity pomocí ověřeného podpisu (ve smyslu zákona č. 21/2006 Sb.).

Ověření podpisu nejsnadněji získáte prostřednictvím pracovišť CzechPoint, která jsou k dispozici na řadě pošt a obecních úřadů.

Dokument určený k podpisu si vytiskněte ve svém uživatelském profilu na Hostel IdP (volba „ověření identity“) a následně s ním navštivte pracoviště CzechPointu. Služba ověření podpisu stojí 30 Kč.

Pro zaměstnance je určen dokument „Doklad o příslušnosti k organizaci“, který kombinuje jak doklad o zaměstnání, tak žádost o ověření identity. Pro studenty je určen dokument „Žádost o ověření identity v Hostel IdP“, který může použít i uživatel v zaměstaneckém poměru, a to především případě, kdy personální oddělení vydává pouze vlastní doklady o zaměstnání.

Potvrzený dokument zašlete na adresu Hostel IdP, uvedenou na konci stránky.

Jakmile dokument dorazí a zpracujeme ho, budeme vás o dokončení ověření vaší identity v Hostel IdP informovat.

Ověření identity pomocí CESNET CA3 certifikátu

Máte-li osobní certifikát od CESNET CA3, můžete požádat o korespondenční ověření identity.

Vyplňte výše uvedený dokument „Doklad o příslušnosti k organizaci“ a zašlete jej na korespondenční adresu Hostel IdP.

Současně napište email na adresu recepce@hostel.eduid.cz, email podepište svým certifikátem od CESNET CA3 a požádejte o korespondenční ověření identity.

Po porovnání dokumentu „Doklad o příslušnosti k organizaci“ s archivem CESNET CA/CA3 vám bude v Hostel IdP účet označen jako ověřený.

Korespondenční adresa Hostel IdP

Hostel IdP
CESNET, z. s. p. o.
Zikova 4
160 00 Praha 6
Česká republika
CESNET eduID.cz MetaCentrum
 
 
Poslední úprava: 2020/07/29 12:34