Ověření příslušnosti k organizaci

Na konci roku 2020 dojde k ukončení provozu eduID.cz Hostelu.

Procedura ověření příslušnosti k organizaci je při prvotní registraci uživatele v Hostel IdP spojena s ověřením identity. Následně je prováděno už jen opakované ověření příslušnosti k organizaci bez nutnosti fyzické návštěvy uživatele u registračního úředníka.

První kolo ověřování příslušnosti uživatelů organizacím bylo spuštěno v listopadu 2014. Uživatelům jsou rozesílány emaily s PDF dokumentem a uživatelé jsou žádáni, aby dokument nechali potvrdit personálním oddělením a doručili provozovateli Hostel IdP - CESNET, z. s. p. o.

V případě studentů postačí klasické potvrzení o studiu.

Hostel slouží především uživatelům z organizací, které nejsou členy eduID.cz. Pokud se Vaše organizace v mezidobí členem eduID.cz stala, můžete propojit svůj účet v Hostel IdP se svým účtem na IdP Vaší organizace, případně požádat o zrušení účtu.

Smyslem opakování ověření uživatelovy příslušnosti k organizaci je zajistit aktuálnost informací, které Hostel IdP poskytuje.

CESNET eduID.cz MetaCentrum
 
 
Poslední úprava: 2020/07/29 12:34